Artykuły po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w wybranym czasopiśmie naukowym:
1. Ekonomika i Organizacja Logistyki – wg MEiN: 40 pkt.
Wytyczne
Artykuły w języku polskim i angielskim.

2. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie.
Numer specjalny „Zrównoważony rozwój w zarządzaniu: wyzwania
teoretyczne i praktyczne” – wg MEiN: 40 pkt.
Wytyczne
Artykuły w języku polskim i angielskim.
Autorzy z afiliacją zagraniczną są zwolnieni z opłat.

3. Military Logistics Systems – wg MEiN: 70 pkt.
Wytyczne
Artykuły w języku angielskim.

Studentów zachęcamy do napisania artykułów razem z pracownikiem naukowym.
W ramach konferencji zaplanowano konkurs na najlepszy referat i poster.