Rzetelna wiedza

W czasie konferencji zostaną zaprezentowane wybrane interesujące i inspirujące artykuły, koncentrujące się na istotnych
zagadnieniach z codziennej pracy menadżerów logistyki. Dużą rolę przy wyborze referatów będzie odgrywał merytoryczny poziom prac. Prelegentami będą ambitni studenci, wybitni naukowcy oraz doświadczeni przedstawiciele branży TSL.

Wymiana poglądów podczas otwartej dyskusji

Pierwszego dnia konferencji odbędzie się panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy będą dzielić się swoimi poglądami na
temat ekologistyki w rozwoju spoleczno-gospodarczym i problemów związanych z zarządzaniem łańcuchami dostaw. W dyskusji
wezmą udział przedstawiciele branży TSL, naukowcy oraz studenci.

Aspekt praktyczny

Drugiego dnia konferencji przedstawiciele branży TSL przeprowadzą dla zainteresowanych studentów warsztaty/case studies.
Przybliżą one studentom rzeczywiste problemy i wyzwania, jakim będą musieli stawić czoła w przyszłości, w praktyce gospodarczej. Profesjonalistom dają one natomiast okazję do „świeżego” spojrzenia na zagadnienia, z którymi na co dzień spotykają się.

Międzynarodowe środowisko

Podczas ubiegłych edycji Warszawskich Dni Logistyki mieliśmy przyjemność gościć, zarówno studentów, jak i naukowców z wielu zagranicznych uczelni. Dzięki ich czynnemu udziałowi nasza konferencja nabrała nie tylko europejskiego charakteru, ale także
rzuciła światło na międzynarodowe wyzwania dzisiejszej logistyki.