Koordynator Główny
Katarzyna Grynkiewicz

Koordynator ds. Partnerów Biznesowych
Agata Jankowska

Koordynator ds. Promocji
Aleksandra Hajost

Koordynator ds. Uczestników
Karolina Wilczyńska

Koordynator ds. Finansów
Magda Zawadzka