Koordynator Główny
Aleksandra Plata

Koordynator ds. Partnerów Biznesowych
Joanna Popiel

Koordynator ds. Promocji
Paulina Bednarz

Koordynator ds. Uczestników
Aleksandra Okraska

Koordynator ds. Finansów
Krzysztof Malinowski