Zapisy na konferencję prosimy wysyłać poprzez: Formularz zgłoszeniowy

Ulotka konferencyjna: Komunikat 

Wysłanie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty (do 10.05.2023 r.)

Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

ZAKWATEROWANIE – koszt noclegu w domu studenckim jest dodatkowo płatny i wynosi 50 zł/noc. Koszt noclegu w pokojach gościnnych IKAR wynosi 180 zł/noc.

Artykuły po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w wybranym czasopiśmie naukowym:
1. Ekonomika i Organizacja Logistyki – wg MEiN: 40 pkt.
Wytyczne
Artykuły w języku polskim i angielskim.

2. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie.
Numer specjalny „Zrównoważony rozwój w zarządzaniu: wyzwania
teoretyczne i praktyczne” – wg MEiN: 40 pkt.
Wytyczne
Artykuły w języku polskim i angielskim.
Autorzy z afiliacją zagraniczną są zwolnieni z opłat.

3. Military Logistics Systems – wg MEiN: 70 pkt.
Wytyczne
Artykuły w języku angielskim.

Studentów zachęcamy do napisania artykułów razem z pracownikiem naukowym.
W ramach konferencji zaplanowano konkurs na najlepszy referat i poster.

Zapewniamy:
– materiały konferencyjne,
– przerwy kawowe,
– obiad,
– uroczystą kolację

✔Deadline:
Przesłanie abstraktu/artykułu – do 15.05.2023 r.
Rejestracja uczestników i wniesienie opłaty – do 10.05.2023 r.

Dane do przelewu:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

nr konta 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

tytuł – 507-20-400337-U00313-99 WDL2023 NAZWISKO_IMIĘ

Potwierdzenie przelewu prosimy wysyłać na adres wdl@sggw.edu.pl