Koło Naukowe Logistyki SGGW w Warszawie

Misją Koła Naukowego Logistyki jest łączenie teorii z praktyką – pośrednictwo pomiędzy uczelnią a branżą logistyczną i jej rynkiem pracy. KNL dokonuje tego połączenia poprzez spotkania z przedstawicielami branży, seminaria, wycieczki tematyczne, pomoc studentom w poszukiwaniu praktyk i staży oraz rozwój badań naukowych z zakresu logistyki i transportu. Jesteśmy dumni z naszej dotychczasowej działalności. Staramy się budować zgrany i prężnie działający zespół. Nigdy nie spoczywamy na laurach. Naszym codziennym wyzwaniem jest tworzenie takich możliwości, aby każdy mógł doskonalić się i wykorzystywać swój potencjał.

Wizją Kola Naukowego Logistyki jest stworzenie takiej organizacji studenckiej, w której zaangażowanie procentuje i przynosi wymierne efekty. Chcemy skutecznie realizować nasze wspólne cele. Dążymy do tego, by nasze Koło stało się rozpoznawalne, a nasza międzynarodowa konferencja – „Warszawskie Dni Logistyki”, była uważana za jedną z najważniejszych w branży.

 

Katedra Logistyki Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie

Katedra Logistyki jest stosunkowo młodą katedrą, gdyż istnieje od 01.01.2017 roku. Powstała na bazie Zakładu Ekonomiki i Inżynierii Logistyki, który działał wcześniej w ramach Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Obecnie Katedra Logistyki zatrudnia 11 pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Dodatkowo, trzy osoby przygotowują rozprawy doktorskie w ramach studiów doktoranckich.
Obszarem zainteresowania pracowników i doktorantów w Katedrze jest między innymi: wyznaczanie perspektyw oraz kierunków rozwoju logistyki w przedsiębiorstwach agrobiznesu; łańcuchy dostaw żywności; systemy informacyjne oraz informatyczne w logistyce krajowej i międzynarodowej; metody ilościowe w logistyce; miejsce logistyki w rozwoju gospodarczym kraju i regionu; infrastruktura transportu oraz jej znaczenie dla rozwoju gospodarki; magazynowanie i transport towarów niebezpiecznych; sterowanie produkcją i logistyka zaopatrzenia przedsiębiorstw; a także logistyka odzysku i ekologistyka.
Pracownicy i doktoranci Katedry Logistyki prowadzą zajęcia na kilku kierunkach w SGGW, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku Logistyka. Co roku tytuł magistra logistyki uzyskuje 150-200 osób.