Dr inż. Monika Roman – przewodnicząca
Weronika Sztabińska – wiceprzewodnicząca
Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW – sekretarz ds. publikacji
Dr hab. Joanna Domagała, prof. SGGW
Dr Teresa Gądek-Hawlena
Dr Aleksandra Górecka
Dr Konrad Michalski
Dr Piotr Pietrzak
Mgr Maciej Borkowski
Mgr Katarzyna Rusiłowicz
Agata Filkowska
Agata Gaworek
Damian Chojnacki
Jagoda Balewicz
Marta Chmielewska