PROGRAM

XI Warszawskie Dni Logistyki. Edukacja-Nauka-Biznes
pt. „Zrównoważona logistyka – wybór czy konieczność?”

na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie

 

24 maja 2023 roku

Szczegółowy program konferencji