PROGRAM

X Warszawskie Dni Logistyki. Edukacja-Nauka-Biznes
pt. „Logistyka wczoraj dziś i jutro”

na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie

 

14-15 maja 2020 roku

Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany na przełomie kwietnia
i maja