PROGRAM

IX Warszawskie Dni Logistyki. Edukacja-Nauka-Biznes
pt. „Ekologistyka w rozwoju społeczno-gospodarczym”

na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

 

9-10 maja 2019 roku

 

DZIEŃ I (09.05.2019)

8.00-9.00 Rejestracja uczestników (Aula Kryształowa SGGW)

9.00-9.30 Powitanie uczestników i wystąpienia okolicznościowe

9.30-11.30 Sesja plenarna dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW, płk dr hab. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj)(Aula Kryształowa SGGW)

9.30-9.50 Prof. dr hab. Jacek Szołtysek – Logistyka – koncept teoretyczny i praktyczne implikacje

9.50-10.10 AMAZON Fulfillment Poland –Natalia Glinka, Area Manager i Marta Werner, Area ManagerZarządzanie zespołem w firmie logistycznej – budowanie zaufania i rozwój zespołu

10.10-10.30 Dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM – Wyzwania i paradoksy ekosystemu logistyki miejskiej

10.30-10.50 Dr hab. Adam Sadowski, prof. UŁ – Sustainabilityw zarządzaniu łańcuchami dostaw. Wyzwania i trendy zmian

10.50-11.10 Dr hab. inż.Ewa Kulińska, prof. PO – Aspekty ekologistycznego zarządzania ryzykiem wgospodarce magazynowej wyrobów gotowych branży FMCG

11.10-11.30 Dyskusja

11.30-11.40 Pamiątkowe zdjęcie uczestników

11.40-12.00 Konkurs posterów (dr Joanna Baran, dr Marcin Wysokiński, dr Piotr Jałowiecki)

12.00-12.20 Przerwa kawowa

12.20-13.20 Panel dyskusyjny (dr Konrad Michalski, przedstawiciele.Amazon, C.H. Robinson, DPD, Leroy Merlin, PEKAES, Interlogis)

13.20-14.00 Wydarzenie kulturalne dla uczestników konferencji 

14.00-15.00 Obiad

15.00-17.00  A. Sesja tematyczna dla nauki (prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki, dr hab. Tomasz Rokicki) (sala 116, b. 7)

15.00-15.15 prof. dr hab. Mirosław Chaberek– referat wprowadzający

15.15-15.30 dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska, prof. UŁ – Wyjście naprzeciw wyzwaniom ekologistyki – projektowanie sieci logistycznych  

15.30-15.45 dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UGInstytucjonalne implikacje realizacji zasad CSR w łańcuchach dostaw

15.45-16.00 dr inż. Dorota KrupnikEkologiczne źródła energii w logistyce wpływające na bezpieczeństwo energetyczne w Polsce

16.00-16.15 dr inż. Sławomir Stec – Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw branży logistycznej w latach 2005-2017

16.15-16.30 dr inż. Dariusz Kusz – Preferencje miejsc zakupu lokalnych produktów mlecznych w opinii konsumentów

16.30-16.45 dr Jakub Doński-Lesiuk JDL ConsultingProekologiczne i gospodarcze znaczenie Nowego Jedwabnego Szlaku i wyzwania z tym związane

16.45-17.00 mgr Małgorzata Borkowska, mgr inż. Michał Kruszyński –Ekologistyka odpadów w rolnictwie

17.00-17.15 Dyskusja i podsumowanie                                                                 

15.00-17.30 B. Sesja tematyczna dla studentów (dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW, dr Hubert Szczepaniuk, dr Piotr Jałowiecki) (Aula Kryształowa SGGW)

15.00-15.10 Mateusz Czarniecki, Filip KrzykowskiBattery Chain – Pionierski łańcuch dostaw baterii samochodowych End-to-End firmy Kuehne+Nagel(Uniwersytet Ekonomiczny we  Wrocławiu)         

15.10-15.25 C.H.Robinson,Michał Witecki, General Manager – Nowoczesne technologiew zarządzaniu łańcuchem dostaw

15.25-15.35 Bartosz SzprenglewskiZnaczenie ekologistyki w gospodarce i w działalności firm logistycznych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

15.35-15.50 PEKAES,Magdalena Pietrewicz, Ekspert Zespołu Rekrutacji i Rozwoju –Kobieta Menadżer w branży TSL – Ekologiczne środowisko pracy

15.50-16.00 Gabriela MalęgaOpakowania jadalne rozwiązaniem problemów środowiska naturalnego (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)

16.00-16.15 cargo-partner,Marcin Długosz, Branch Manager –IMO 2020 –  ochrona środowiska przez ograniczenie emisji związków siarki w światowej żegludze”

16.15-16.25 Weronika Garduła, Anna-Maria DiaczekEkologiczne opakowania w przemyśle kosmetycznym – trend, czy realny wzrost świadomości konsumentów?”

16.25-16.40 Leroy Merlin,Tomasz Wcisło, Senior Manager ds. Współpracy z Dostawcami – Ekologiczne rozwiązania w magazynie centralnym Leroy Merlin

16.40-16.50 Daniel Górski, Bartosz RadziewiczPrzeciwdziałanie nadmiernej emisji CO2 w transporcie ciężarowym (Politechnika Białostocka)

16.50-17.05 Green Factory, Adam Chądzyński, Manager ds. Relacji w Łańcuchu Dostaw –Logistyka chłodnicza w praktyce

17.05-17.15 Justyna ZalewskaSystem gospodarki odpadami w Polsce – stan aktualny i kierunki doskonalenia systemu (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)

17.15-17.30 Podsumowanie

18.00 Kolacja (Nauka + Biznes)

20.00 Spotkanie integracyjne (Studenci + Nauka + Biznes)

 

DZIEŃ II    (10.05.2019)

9.00-13.00 Warsztaty dla studentów

9.00-11.00 Procter&Gamble – Optymalna alokacja produktowa w okresie zwiększonego zapotrzebowania

9.00-11.00 PEKAESMiędzy młotem a kowadłem, czyli na styku operacji i obsługi klienta       

9.00-11.00 cargo-partner – Optymalizacja rozwiązań w globalnych łańcuchach dostaw

9.00-11.00 Rohlig SUUS Logistics–Spedycjalotnicza – ciekawostki i charakterystyka

10.00-13.00 FM Logistic – Rozwiązania wspomagające efektywność usługi transportowej

11.00-13.00 AMAZON Fulfillment Poland – Dzień w centrum dystrybucyjnym w firmie Amazon procesy, wyzwania i możliwości usprawnień w logistyce

11.00-13.00 C.H. Robinson – Twoja kariera kariera spedytora. Warsztat kompetencyjny

11.00-13.00 Fiege – Praktyczne podejście do projektowania rozwiązań logistycznych

11.00-13.00 Leroy Merlin – Rozwiązania ekologiczne w Magazynie Centralnym Leroy Merlin Polska

13.00-14.00 Podsumowanie konferencji

14.00-15.00  Grill