Prof. dr hab. Bogdan Klepacki – SGGW w Warszawie – przewodniczący
Prof. dr hab. Marianna Jacyna – Politechnika Warszawska
Płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Prof. dr hab. Sabina Kauf – Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz – SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. Wojciech Paprocki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. dr hab. Dariusz Pyza – Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Michał Pietrzak – SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. Jacek Szołtysek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. dr hab. Maciej Szymczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. Joanna Domagała, prof. SGGW – SGGW w Warszawie
Dr hab. Sebastian Jarzębowski, prof. ALK – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM – Akademia Morska w Szczecinie
Dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG – Uniwersytet Gdański
Dr hab. Arkadiusz Kawa – Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Dr hab. Danuta Kisperska-Moroń, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska, prof. UŁ – Uczelnia Łazarskiego
Dr hab. Konrad Lewczuk, prof. PW – Politechnika Warszawska
Dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW – SGGW w Warszawie
Dr hab. Marcin Ratajczak – SGGW w Warszawie
Dr hab. Michał Roman – SGGW w Warszawie
Dr hab. Adam Sadowski – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW – SGGW w Warszawie
Dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW – SGGW w Warszawie
Dr hab. Marcin Wysokiński, prof. SGGW – SGGW w Warszawie
Dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski
Dr Aleksandra Górecka – SGGW w Warszawie
Dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska – Politechnika Poznańska
Dr Katarzyna Michniewska – Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Dr Iwo Nowak – Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
Dr inż. Paweł Ślaski – Wojskowa Akademia Techniczna
Dr Katarzyna Wąsowska – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.