Rada programowa

Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Politechnika Warszawskaprzewodnicząca
Prof. dr hab. Mirosław Chaberek – Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Heorhiy Cherevko – Uniwersytet Rzeszowski
Prof. Wojciech J. Florkowski – University of Georgia, USA
Prof. dr hab. Michał Jasiulewicz – Politechnika Koszalińska
Prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D. – Technical Univeristy of Ostrava, Czech Republic
Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski – Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Wojciech Paprocki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. dr hab. Maciej Stajniak – Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Prof. dr hab. Jacek Szołtysek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. Piotr Bórawski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab Halina Brdulak, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW – SGGW w Warszawie
Dr hab. Piotr Gradziuk –  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie
Płk dr hab. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Dr hab. Sebastian Jarzębowski – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM – Akademia Morska w Szczecinie
Dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG –  Uniwersytet Gdański
Dr hab. Sabina Kauf, prof. UO – Uniwersytet Opolski
Dr hab. Danuta Kisperska-Moroń, prof. UE –  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO –  Politechnika Opolska
Dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska, prof. UŁ –  Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGW – SGGW w Warszawie
Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW – SGGW w Warszawie
Dr hab. inż. Tomasz Rokicki – SGGW w Warszawie
Dr hab. Krzysztof Rutkowski, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW –  SGGW w Warszawie
Dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW – SGGW w Warszawie
Dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski
Dr inż. Ireneusz Fechner – Fundacja GS1 Polska
Dr Iwo Nowak – Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
Dr Andrei Tsimayeu – Belarusian State Academy of Agriculture, Belarus

Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. Bogdan Klepacki, dr h.c. – przewodniczący
Grzegorz Rawa – wiceprzewodniczący
mgr Aleksandra Perkowska – sekretarz ds. finansowych
mgr Arkadiusz Gromada – sekretarz ds. uczestników
Dr Joanna Domagała
Dr Aleksandra Górecka
Dr Konrad Michalski
Dr Marcin Wysokiński
mgr Magdalena Golonko
mgr Wiktor Maszkowski
Bartosz Grabowski
Aleksandra Sendrowska
Joanna Szczęsna
Krzysztof Malinowski
Maciej Borkowski
Rafał Sołtan