Rada programowa

 • Prof. dr hab. Bogdan Klepacki, dr h.c. – SGGW w Warszawie – przewodniczący
 • Prof. dr hab. Mirosław Chaberek – Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Jacek Szołtysek  – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. dr hab. Maciej Szymczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Politechnika Warszawska
 • Płk dr hab. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Dr hab. inż. Xenie Lukoszova, Technical University of Ostrava, Czech Republic
 • Dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Dr hab. Piotr Bórawski, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM – Akademia Morska w Szczecinie
 • Dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG – Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Danuta Kisperska-Moroń, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr hab. Sabina Kauf, prof. UO – Uniwersytet Opolski
 • Dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO – Politechnika Opolska
 • Dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska, prof. UŁ –  Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Dr hab. Adam Sadowski, prof. UŁ  – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW – SGGW w Warszawie
 • Dr Andrei Tsimayeu, Belarusian State Academy of Agriculture, Belarus

Komitet organizacyjny

 • Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW – przewodnicząca
 • mgr Wiktor Maszkowski – sekretarz
 • Dr Joanna Baran
 • Dr Aleksandra Górecka
 • Dr Konrad Michalski
 • Dr Hubert Szczepaniuk
 • mgr Aneta Bełdycka-Bórawska
 • mgr Małgorzata Borkowska
 • mgr Jarosław Maj
 • mgr Maria Rysz