Koordynator Główny

Maciej Borkowski

Koordynatorzy ds. Partnerów Biznesowych

Bartosz Grabowski

Koordynatorki ds. Promocji 

Jagoda Balewicz

Marta Chmielewska

Koordynator ds. Uczestników

Dawid Niedzwiedzki

Koordynator ds. Finansów

Krzysztof Malinowski