Szanowni Państwo, ze względu na pandemię COVID-19, konferencja zostaje przełożona na późniejszy termin. 

Katedra Logistyki
oraz

Koło Naukowe Logistyki

zapraszają na konferencję naukową

X Warszawskie Dni Logistyki: Edukacja-Nauka-Biznes
pt.: „Logistyka – Wczoraj, dziś i jutro”

na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie

14-15 maja 2020
Kampus SGGW w Warszawie

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję, której celem jest zaprezentowanie dorobku naukowego ekspertów z zakresu logistyki w agrobiznesie, logistyki jako kluczowego elementu gospodarki, innowacyjnych rozwiązań w logistyce oraz nowoczesnych koncepcji w zarządzaniu łańcuchami dostaw, a także ekologistyki w rozwoju społeczno-gospodarczym.

Warszawskie Dni Logistyki to konferencja na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – organizowana wspólnie przez studentów stowarzyszonych w Kole Naukowym Logistyki oraz Pracowników Katedry Logistyki.

Nasza konferencja już dziewięć razy była miejscem wymiany poglądów zarówno ambitnych studentów, doświadczonych przedstawicieli świata nauki, jak i cenionych naukowców. Celem Warszawskich Dni Logistyki jest upowszechnienie wiedzy i rozwój umiejętności uczestników poprzez konfrontację biznesowego i naukowego punktu widzenia na aktualne wyzwania na rynku usług logistycznych, zgodnie z hasłem przewodnim –„Warszawskie Dni Logistyki. Edukacja-Nauka-Biznes”.

Zaproszenie na konferencję kierujemy do pracowników uczelni, doktorantów, studentów oraz przedstawicieli biznesu zajmujących się tematyką szeroko rozumianej logistyki, zmieniających się warunków i wyzwań w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw. Udział Państwa w X edycji Warszawskich Dni Logistyki na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie będzie dla organizatorów dużym wyróżnieniem.

Prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna

Przewodnicząca Rady Programowej