Katedra Logistyki
oraz

Koło Naukowe Logistyki

zapraszają na konferencję naukową

XI Warszawskie Dni Logistyki: Edukacja-Nauka-Biznes
pt.: „Zrównoważona logistyka
– wybór czy konieczność?”

na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie

24 maja 2023
Kampus SGGW w Warszawie

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję, której celem jest zaprezentowanie dorobku naukowego ekspertów z zakresu logistyki w agrobiznesie, logistyki jako kluczowego elementu gospodarki, innowacyjnych rozwiązań w logistyce oraz nowoczesnych koncepcji w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Dodatkowo zostaną poruszone tematy: innowacyjnych rozwiązań w logistyce, ekologistyki w rozwoju społeczno-gospodarczym, a także sharing economy w logistyce.

Warszawskie Dni Logistyki to konferencja na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – organizowana wspólnie przez studentów stowarzyszonych w Kole Naukowym Logistyki oraz Pracowników Katedry Logistyki.

Nasza konferencja już dziesięć razy była miejscem wymiany poglądów zarówno ambitnych studentów, doświadczonych przedstawicieli świata nauki, jak i cenionych naukowców. Celem Warszawskich Dni Logistyki jest upowszechnienie wiedzy i rozwój umiejętności uczestników poprzez konfrontację biznesowego i naukowego punktu widzenia na przyszłe wyzwania na rynku usług logistycznych, zgodnie z hasłem przewodnim –„Warszawskie Dni Logistyki. Zrównoważona logistyka
– wybór czy konieczność?”.

Zaproszenie na konferencję kierujemy do pracowników uczelni, doktorantów, studentów oraz przedstawicieli biznesu zajmujących się tematyką szeroko rozumianej logistyki, zmieniających się warunków i wyzwań w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw. Udział Państwa w XI edycji Warszawskich Dni Logistyki na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie będzie dla organizatorów dużym wyróżnieniem.

 

Prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki

Przewodniczący Rady Programowej

Dr inż. Monika Roman

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego