Grupa pisząca artykuł może składać się maksymalnie z 2 osób. Artykuły po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Logistyki (ISSN: 2450-8055). Autorzy wybranych artykułów będą proszeni o prezentację w czasie pierwszego dnia konferencji.

Wytyczne dla autorów: http://eiol.wne.sggw.pl/dla-autorow/