Koordynator Główny
Grzegorz Rawa

Koordynator ds. Partnerów Biznesowych
Aleksandra Sendrowska

Koordynator ds. Promocji
Joanna Szczęsna

Koordynator ds. Uczestników
Rafał Sołtan

Koordynator ds. Finansów
Bartosz Grabowski